Kapacitní zkoušky

Pro zjištění skutečné kapacity jednotlivých článků trakční baterie je nutné provést kapacitní zkoušku. Dle výsledku této zkoušky bude provedena výměna pouze vadných článků pro dosažení požadované celkové kapacity trakční baterie.

Pracovní postup:

  1. Vyrovnávací nabíjení do konečných znaků.
  2. Pokud se nedosáhne hustoty 90 100% je nutné provést první orientační kapacitní zkoušku. Odsátí elektrolytu ze článků a doplnění elektrolytu o větší hustotě.
  3. Opakování bodu 1)
  4. Kapacitní zkouška dle tabulek výrobce.
  5. Vyhodnocení kapacity jednotlivých článků.
  6. Po dohodě se zákazníkem výměna vadných článků za repasované nebo nové.
  7. Nabíjení baterie do konečných znaků.
Velká kapacitní zkouška v naší provozovně
(dvě nabití do konečných znaků a jedna kapacitní zkouška)
do 24 V do 48 V do 80 V
1.8 x kap. C5 3.4 x kap. C5 4.9 x kap. C5
min. 21 hod. min. 21 hod. min. 21 hod.

Výpočet ceny:

Zkouška do 24V s kapacitou C5 = 420 Ah.

Dle tabulky -1.8 x C5 =1.8 x 420 =756 Kč