Ekologická likvidace

Firma zajistí ekologickou likvidaci použitých a vyřazených olověných akumulátorů dle platných předpisů. Na vyřazené akumulátory bude vydáno potvrzení pro životní prostředí o jejich ekologické likvidaci.